Wprowadzenie samochodu do działalności gospodarczej.

Jeśli masz możliwość, skorzystaj z optymalizacji podatkowej, jest to legalny sposób na obniżenie podatków.

Jak to zrobić?
Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak wprowadzić samochód do firmy.

Środek trwały to:

 • Własność lub współwłasność.
 • Wartość powyżej 10 000 zł.
 • Zdatny do użytku.
 • Używany w działalności powyżej 12 miesięcy.


  Amortyzacja (dodatkowy comiesięczny koszt firmy):

 • 20% (podstawowa stawka) dla nowego samochód – czyli jesteśmy jego
  pierwszym właścicielem.

  Okres amortyzacji: 60 miesięcy = 5 lat.

 • 40% (maksymalna, przyspieszona stawka) dla samochodu używanego – tzn., że poprzedni właściciel posiadał go minimum sześć miesięcy.


  Okres amortyzacji: 30 miesięcy = 2,5 roku.
  Amortyzacja będzie naliczona w proporcji do udziałów jakie posiadasz (art. 22 ust. 11
  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  !! Wyjątek stanowi współwłasność z małżonkiem a samochód został kupiony w trakcie związku małżeńskiego –w tym przypadku amortyzacja może być naliczona od 100% wartości.

 • Rozliczanie amortyzacja rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do używania.
 • Koszty eksploatacji (np. paliwo, parkingi, autostrady, przegląd, ubezpieczenie) – zaliczysz już w miesiącu przekazania samochodu do firmy. 75% do podatku dochodowego i 50% do VAT.

UWAGA! Limit do amortyzacji wynosi: 150 000 zł – oznacza to, że samochód o większej wartości będzie amortyzowany tylko do tej kwoty, pozostała część nie będzie kosztem działalności.

Dokumenty, którymi możesz wprowadzić auto do firmy:

 • Umowa kupna sprzedaży (kwota do amortyzacja – to wartość z umowy).
 • Faktura (kwota do amortyzacja – to wartość brutto z faktury).
 • Wycena – jeśli nie posiadasz dokumentu zakupu (kwota amortyzacji to wartość rynkowa z 31 grudnia roku poprzedniego).

  Koszt polisy ubezpieczeniowej:
  Wartość składek zalicza się proporcjonalnie do wysokości udziałów.
  Dotyczy to polisy obowiązkowej i dobrowolnej.

Dodatkowe dokumenty:

 • Oświadczenie o wniesieniu prywatnego samochodu do majątku firmy.
 • Zgoda współwłaściciela na użytkowanie samochodu w firmie (jeśli posiadasz współwłasność).
 • Kopia dowodu rejestracyjnego.
 • !Pamiętaj, że sprzedaż samochodu z firmy będzie skutkować zapłaceniem podatków.
Previous Post
Newer Post