Nowe przepisy określone jako SLIM VAT3 prawdopodobnie wejdą w życie w dwóch terminach od 1 stycznia 2023 i od 1 kwietnia 2023 r.

Pakiet Slim VAT 3 przewiduje następujące zmiany:

  1.  Zwiększenie limitu sprzedaży dla małych podatników VAT.
  2. Obniżenie sankcji VAT.
  3. Możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy.
  4.  Przepisy określające kurs przeliczeniowy przy fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej.
  5. Ułatwienia dla podatników zobowiązanych do stosowania proporcji do odliczania VAT.
  6. Możliwość opłacania z rachunku VAT większej liczby należności publicznoprawnych.
  7. Ujednolicenie systemu wydawania wiążących informacji akcyzowych. stawkowych, taryfowych i o pochodzeniu towaru.
  8. Likwidacja opłaty za wydanie wiążącej informacji stawkowej.
Previous Post
Newer Post