Sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością jednoosobowej działalności gospodarczej (środek trwały).


Zachęcam, aby przygotować się do sprzedaży samochodu będącego majątkiem firmy.
Sprzedaż auta bez wcześniejszej szczegółowej analizy może wiązać się z bolesnymi konsekwencjami finansowymi w postaci podatków.

Dane:

 • Prywatny samochód osobowy wprowadzony oświadczeniem do działalności
  (środek trwały).
 • Bez odliczenia podatku VAT.
 • Wycofany z działalności w trakcie trwania amortyzacji.
 • Oczekiwana kwota sprzedaży: 15 000 zł.
 • Forma opodatkowania przedsiębiorcy: 19%.
 • Przedsiębiorca jest czynny podatnikiem VAT.

Wycofanie auta z działalności na własne potrzeby i sprzedaż

 • Dokument sprzedaży: umowa kupna sprzedaży.
 • Podatek dochodowy: wartości sprzedaży – opodatkowujesz z działalności (jako
  pozostałe przychody).

  Przykład:
  15 000 zł – wartość sprzedaży auta
  15 000 zł x 19% = 2 850 zł należny podatek ze sprzedaży samochodu.

  Pamiętaj! musisz odpowiednio udokumentować wycofanie auta – za pomocą
  dokumentu LT (likwidacja środka trwałego).

  Podsumowanie:
 • Sprzedaż samochodu wycofanego na własne potrzeby z działalności wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym 19% (według wybranej formy) aż sześć lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce wycofanie.
 • Sprzedaż bez podatku VAT.
 • Niezamortyzowana część – nie jest kosztem działalności.

  Sprzedaż samochodu z działalności
 • Sprzedaż: Faktura VAT – 23%.
 • Podatek dochodowy (według wybranej formy) w tym przypadku 19%.
 •  Niezamortyzowana cześć jest kosztem.

  Przykład 1:
  Podatek dochodowy 19%
  15 000 zł – wartość netto sprzedaży auta
  11 000 zł – wartość niezamortyzowana
  4 000 zł – kwota do opodatkowania
  4 000 zł x 19% = 760 zł – należny podatek ze sprzedaży samochodu

  Podatek VAT: 23%
  Wartość sprzedaży = 15 000 NETTO
  Netto VAT 23% Brutto
  15 000 zł 3 450 zł 18 450 zł
  3 450 zł – VAT do zapłaty do urzędu skarbowego
  18 450 zł – kwota, którą musi zapłacić kupujący

  Przykład 2:

  Wartość sprzedaży = 15 000 BRUTTO
  Netto VAT 23% Brutto
  12 195,12 zł 2 804,88 zł 15 000 zł
  2 805 zł – do zapłaty do urzędu skarbowego
  15 000 zł – kwota, którą musi zapłacić kupujący

  Podsumowanie:
 •  Sprzedaż samochodu z działalności, wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowy oraz podatkiem VAT 23%.
 • Kupujący nie płaci podatku PCC.

  Proszę pamiętać, że wyliczenia, które przedstawiłam – to tylko przykłady.
  Kwoty podatków będą wynikać z dokumentów źródłowych.
Previous Post
Newer Post