zakup nieruchomości podatek pcc

Podatek PCC a zakup nieruchomości

Planując zakup mieszkania lub domu należy pamiętać o tym, że kupujący jest zobowiązany do odprowadzenia należytego podatku. Jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości na rynku wtórnym, musimy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku kupna nieruchomości od dewelopera podatek PCC nie występuje. Mamy wtedy do czynienia z podatkiem VAT. Dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2 wynosi 8%, dla większych 23%.

Czy podaek PCC obowiązuje każdego?

Jest jednak dobra wiadomość. Wprowadzona została nowelizacja ustawy, która mówi o tym, że nabywając pierwsze mieszkanie występuje zwolnienie z opłaty PCC. Ulga obejmuje transakcje wykonane po 31 sierpnia 2023 roku. Dotyczy również sytuacji, gdzie przed 31 sierpnia została sporządzona umowa przedwstępna, a ostateczna – po tym terminie.

Ile zaoszczędzimy na podatku dzięki nowelizacji?

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% ceny nabywanego przedmiotu bądź prawa do własności. W przypadku nieruchomości wartej 500 tys. zł oszczędność wynikająca z ulgi wynosi 10 tys. zł. Przy wydatku w kwocie 1 mln zł będzie to 20 tys. zł. Zdecydowanie jest to zachęcenie do podjęcia decyzji o zakupie.

Jakie są warunki zwolnienia z podatku PCC przy zakupie nieruchomości?

Do skorzystania ze zwolnienia należy spełnić określone wymagania.
Nie możesz być właścicielem innej nieruchomości:

1. aktualnie,
2. w przeszłości,
3. nabytej w formie darowizny.

Konieczne jest spełnienie wszystkich warunków.

Występuje jednak wyjątek od tej zasady. Można skorzystać ze zwolnienia będąc właścicielem mieszkania lub domu, pod warunkiem, że udział w prawie do własności nie przekraczał dotychczas 50% oraz został nabyty w drodze dziedziczenia.

Przykład: Trójka rodzeństwa odziedziczyła mieszkanie. Każde z nich ma mniej niż 50% prawa do własności. Nikt nie posiadał wcześniej innych nieruchomości. Wszyscy mogą więc skorzystać z ulgi i uniknąć podatku PCC.

Ulga przysługuje także w przypadku, gdy nabywców jednej nieruchomości jest kilku. Wtedy każdy ze współwłaścicieli musi spełnić wymienione warunki

Na co uważać korzystając ze zwolnienia z PPC?

Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły. Organy podatkowe podkreślają, że zwolnienie z PCC ma miejsce gdy stan nieruchomości jest przystosowany do zamieszkania. Jeśli natomiast lokal jest nieukończony ulga nie może być zastosowana.  

W jaki sposób dokonać formalności?

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości zawierana jest u notariusza. To on wylicza, pobiera i przekazuje podatek PCC do Urzędu Skarbowego.

Jeśli kupujący chce skorzystać ze zwolnienia z tej opłaty, musi dostarczyć notariuszowi stosowne oświadczenie, zawierające informację o spełnieniu warunków ulgi. Prawdziwość oświadczeń będzie weryfikowana przez Urząd Skarbowy.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2023 r. poz. 1463)

*Darowizna – przekazanie majątku za życia właściciela w formie aktu notarialnego.

*Dziedziczenie – przekazane majątku w spadku po śmierci właściciela na podstawie testamentu lub ustawy.

Previous Post