SLIM VAT 3 - Mały podatnik

SLIM VAT 3

Mały podatnik VAT

Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami status małego podatnika VAT przysługuje podatnikowi,  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1.200.0000 euro.

W przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji limit wynosi 45.000 euro.

Limity dotyczące małych podatników na 2022  w przeliczeniu na złotówki wynoszą:  5.513.000 zł oraz 207.000 zł.

Kwota wyrażona w euro przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W ramach pakietu SLIM VAT 3 przewidziano podwyższenie limitu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika do kwoty 2.000.000 euro.

Previous Post
Newer Post