SLIM VAT 3 - Mały podatnik

W polskiej ustawie VAT (podatek od towarów i usług) obowiązują przepisy zgodnie z którymi organ podatkowy może zastosować sankcje  w stosunku do podatników, którzy w rozliczaniu popełnili błędy skutkujące zaniżeniem lub zawyżeniem należności wobec organu podatkowego.

W 2023 roku ustawodawca planuje wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących sankcji w podatku VAT i zmniejszyć ich wysokość.

Zmiana ta jest spowodowana obecnym stanem prawnym, który nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i narusza zasadę proporcjonalności.  

Po zmianie przepisów organy podatkowe będą musiały wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości.

Sankcje w VAT nie będą ustalane w wysokości równo 15 proc., 20 proc. i 30 proc., lecz do 15 proc., do 20 proc. i do 30 proc.

Previous Post
Newer Post