Rejestracja firmy krok po kroku

Założenie własnej działalności gospodarczej krok po kroku to nie tylko droga do własnego biznesu, ale również forma pełnej kontroli nad swoją karierą, a w przyszłości być może krok do większej firmy. W procesie rejestracji działalności gospodarczej, każdy etap jest wymaga poświęcenia czasu i uwagi przy wypełnianiu procedur formalnych, a staranna realizacja poszczególnych punktów pozwoli unikać błędów oraz zminimalizować ryzyko.

Oto krótki przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci postawić pierwszy krok w Twoim nowym biznesie.

Krok 1
Rejestracja firmy odbywa się w Urzędzie Miasta lub Gminy – na wniosku CEiDG-1

We wniosku CEiDG oprócz danych osobowych należy wpisać jaką formę opodatkowania wybieramy na dany rok kalendarzowy.

Do wyboru mamy:

 • podatek na zasadach ogólnych,
 • podatek liniowy,
 • podatek zryczałtowany,
 • karta podatkowa.

Ponadto musimy zdecydować się na częstotliwość opłacania zaliczek podatkowych:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie.

Jest to bardzo ważna decyzja w procesie rejestracji firmy krok po kroku, gdyż wszystkie dochody osiągnięte w danym roku łączą się, w związku z tym może okazać się, że wybór niewłaściwej formy opodatkowania, będzie wiązał się z opłacaniem wyższych zaliczek na podatek dochodowy niż, była taka konieczność.

*Wniosek można złożyć elektronicznie lub osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta.

Aby złożyć wniosek elektronicznie, należy w CEiDG założyć konto oraz posiadać podpis elektroniczny.

W przypadku złożenia wniosku o rejestrację firmy w Urzędzie Miasta, należy posiadać dowód osobisty.

Krok 2
Rejestracja firmy do VAT – należy załączyć do wniosku CEiDG – formularz VAT R

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą muszą wybrać miesięczne rozliczenie.

Dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji firmy przedsiębiorca ma możliwość kwartalnego opłacania podatku VAT.

Przy rejestracji nowej firmy – możemy też wybrać metodę kasową.

Nie każda działalność gospodarcza musi być zarejestrowana jako podatnik VAT od pierwszego dnia działalności.

Rejestracja firmy do VAT UE –  odbywa się poprzez VAT R  –  coraz więcej transakcji przedsiębiorcy dokonują z krajami unii europejskiej, dlatego sugerujemy rejestrację od początku działalności.

*Rejestracji do VAT można dokonać również bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Krok 3
Zgłoszenie firmy do składek ZUS – złożenie druków ZUA lub ZZA można dokonać poprzez załącznik do wniosku CEiDG

Również w ZUS-ie mamy do wyboru kilka opcji:

 • Ulga na start,
 • ZUS preferencyjny,
 • ZUS pełny,
 • dobrowolne chorobowe,
 • tylko składka zdrowotna.

*Zgłoszenia do składek można dokonać również bezpośrednio w siedzibie ZUS – należy tego dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 • ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej –  wybierasz ten druk, jeśli możesz i chcesz skorzystać z “ulgi na start” lub w przypadku, kiedy jesteś jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem równym lub powyżej minimalnej krajowej.
 • ZUA – rejestracja do wszystkich składek – w pozostałych sytuacjach (w tym również rejestracja do “małego ZUS-u”).

Jeśli nie posiadasz numeru NIP oraz REGON zostanie on nadany automatycznie poprzez złożenie wniosku CEiDG.

Jeśli w przeszłości miałeś nadany numer NIP i REGON, podajesz je we wniosku.

Jeśli nie pamiętasz swoich numerów, to nie ma potrzeby uzyskiwania ich w Urzędzie Skarbowym czy w GUS – zostaną one zlokalizowane przez złożenie CEiDG.

ZUS oraz urząd skarbowy wybierasz według miejsca zamieszkania.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Krok 4
Założenie konta bankowego firmowego

Rejestrując działalność gospodarczą krok po kroku przychodzi czas na założenie rachunku bankowego dla firm. Możesz zrobić to dowolnym banku, a proces rejestracji rachunku może odbyć się 100% online.

Jeśli jesteś zarejestrowany do VAT oraz będziesz wystawiał faktury powyżej 15 000 zł, musisz zgłosić swój numer rachunku do Białej Listy podatników VAT. Należy to zrobić poprzez aktualizację CEiDG.

Aby dokonać zgłoszenia rachunku do Białej Listy – musisz posiadać rachunek firmowy.

Białą listę podatników VAT znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz CEIDG. Prowadzi ją szef Krajowej Administracji Skarbowej.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

*Pamiętaj, że konsekwencje za dokonanie płatności bez sprawdzenia Białej Listy mogą być bolesne.

Krok 5
Pieczątka firmowa

Posiadanie pieczątki firmowej nie jest obwarowane wymogami prawnymi, natomiast jej posiadanie często ułatwia podpisywanie umów czy dokumentów.

Pieczątka Twojej nowej firmy powinna zawierać nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy oraz NIP ewentualnie REGON firmy.

Współpraca z księgowymi ADFK

Jeśli przy rejestracji firmy nie chcesz samodzielnie przechodzić przez wszystkie procedury to skorzystaj z naszej pomocy w rejestracji działalności gospodarczej i uwolnij swój czas, który możesz poświęcić na rozwój firmy.

Jeśli założyłeś już swoją firmę i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie obsługi księgowej dla KPiR, ryczałtu lub pełnej księgowości to skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę.


Newer Post