działalność gospodarcza krok po kroku

Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku — praktyczny przewodnik 

Zastanawiasz się, jak założyć działalność gospodarczą? Nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ten poradnik pomoże Ci przejść przez proces zakładania własnej działalności krok po kroku.

 

Gotów? Zaczynamy!

Czym jest działalność gospodarcza?

To działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu produkcji, dostarczania lub obrotu towarami, czy usługami na rynku w celu osiągnięcia zysku. To ogólny termin odnoszący się do wszelkiej aktywności podejmowanej w celu osiągnięcia zysku na rynku. Może to być np. handel, produkcja, usługi, czy sektor finansowy. Działalność gospodarcza jest podstawowym elementem funkcjonowania gospodarek kapitalistycznych.

W Polsce jest regulowana przez Konstytucję Biznesu, której najważniejszym elementem jest Ustawa Prawo Przedsiębiorców i to na nie przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę. Dokument ten określa najważniejsze prawa i zasady prowadzenia działalności w Polsce. 

Wbrew wielu przekonaniom założenie jednoosobowej działalności gospodarczej może okazać się trudne a popełnienie błędów — kosztowne.  

Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać ze wsparcia doświadczonego biura, takiego jak ADFK.
To gwarancja, że Twoja firma zostanie założona poprawnie, a Ty spokojnie będziesz mógł się cieszyć przyszłymi zyskami.  

Rodzaje działalności

Zakładanie własnej działalności gospodarczej krok po kroku, warto zacząć od zapoznania się z typami dostępnymi i najczęściej wybieranymi w Polsce. W skrócie są to:

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza — działalność zarobkowa, wykonywana przez dany podmiot we własnym imieniu i w sposób ciągły,
  2. spółka cywilna — umowa regulująca zasady działania wspólników, oparta o przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Prawa Handlowego,
  3. spółka kapitałowa (spółka z o.o., spółka akcyjna) – spółka oparta o Kodeks Prawa Handlowego, której głównym elementem jest kapitał zakładowy, jej skład może być zmienny, a działaniami zajmują się nie tylko wspólnicy, lecz także wybrane organy (oferujemy pomoc w założeniu spółki z o.o.),
  4. spółka osobowa (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) – spółka prawa handlowego, której działanie jest oparte o współpracę i wzajemne zaufanie wspólników.
Jak założyć działalność gospodarczą?
Zakładanie firmy krok po kroku

Na początku musisz spełniać odpowiednie kryteria, czyli:

  • być osobą pełnoletnią,
  • posiadać zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać  obywatelstwo polskie, lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • posiadać zezwolenie na stały pobyt, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy w określonym celu (w przypadku osób, które mają inne obywatelstwo, niż wyżej wymienione).

Jeśli zamierzasz prowadzić firmę, która nie wymaga specjalnej licencji, czy zezwolenia, np. na sprzedaż alkoholu, do jej założenia wystarczy dowód osobisty.

Otwarcie firmy krok po kroku

Jeśli spełniasz omówione wcześniej warunki, czas przystąpić do działania!

Zacznij od wybrania nazwy przedsiębiorstwa oraz siedziby jej działania. W przypadku siedziby określamy miejsce prowadzenia działalności – choć jest to dobrowolny aspekt. Obowiązkowe jest podanie adresu korespondencyjnego oraz miejsca zamieszkania.

Tak przygotowaną firmę należy zarejestrować, czyli złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić w formie online, jeśli posiada się tzw. podpis elektroniczny, lub w dowolnym urzędzie miasta, czy gminy, który posiada wydział działalności gospodarczej. W tym celu konieczne będzie dobranie odpowiedniego kodu (PDK).

Każdy rodzaj czynności jest oznaczony kodem. Przedsiębiorca zakładający firmę powinien wybrać taki kod, który najtrafniej odda jego pomysł na biznes — warto sprawdzić opis kodów. To ważne, gdyż kod PKD może mieć wpływ np. na status podatnika VAT.

Co dalej? Urząd Skarbowy i wybór formy opodatkowania.

Należy tu zaznaczyć, że przedsiębiorca, który prowadzi Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) podlega pod urząd zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.

Prowadzenie firmy wymaga oczywiście wyboru formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatek liniowy, czy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Założenie działalności gospodarczej wymaga również złożenia odpowiedniej dokumentacji do ZUS-u. Można to zrobić podczas składania formularza CEIDG-1 lub w przeciągu 7 dni od zarejestrowania działalności bezpośrednio w ZUS-ie. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, gdyż szczególnie na początku prowadzenia firmy przedsiębiorca może skorzystać z różnych ulg podatkowych, np. ulga na start w ZUS.

Co jeszcze musisz zrobić?

Zakładanie firmy krok po kroku nie może obyć się bez określenia księgowości. Początkowo można zdecydować się na samodzielne prowadzenie księgowości, jednak w dłuższej perspektywie czasu warto zdecydować się na skorzystanie z usług biura rachunkowego lub księgowości online.

Wymienione wyżej kroki musisz przejść niezależnie od tego, czy zakładasz firmę za pomocą strony biznes.gov.pl, w urzędzie, czy za pomocą banku.

Zakładanie działalności gospodarczej, nawet krok po kroku, może okazać się trudne. Wiemy, że nie musisz znać wszystkich przepisów prawnych, umieć odliczać składki ZUS, czy samodzielnie prowadzić księgowość.

Uzyskaj kompleksową pomoc w założeniu działalności gospodarczej. Pomożemy Ci otworzyć firmę krok po kroku, przejść przez wszystkie procedury, a w zasadzie zrobimy to za Ciebie!

Z nami założenie działalności jest na wyciągnięcie Twojej ręki.
Previous Post
Newer Post