Małżonek w firmie – jak zatrudnić?

W prowadzeniu działalności gospodarczej, pomóc może małżonek, pamiętaj jednak, że pociąga to za sobą koszty podatkowe.

Sprawdź jaki rodzaj zatrudnienia będzie dla Was korzystny.

Małżonek w firmie będzie traktowany jak osoba współpracująca.

Osoba współpracująca to – członek najbliższej rodziny zamieszkujący w jednym gospodarskie domowym, Pomagająca przy prowadzeniu działalność (również bezpłatnie):

 • małżonek 
 • dzieci własne
 • dzieci drugiego małżonka 
 • dzieci przysposobione
 • rodzice
 • macocha, ojczym 
WAŻNE
 • Osoba współpracująca nie ma możliwości skorzystania z ulg w opłacaniu składek ZUS.
 • Nie ma znaczenia, czy członek rodziny współpracuje na podstawie umowy o pracę, czy pomaga nieodpłatnie, dla ZUS-u uważany jest za osobę współpracującą.
 • Z umowy o pracę oraz z nieodpłatnego świadczenia usług, przedsiębiorca opłaca  najwyższe kwoty składek ZUS dla jednoosobowej działalności gospodarczej. 
 • Składki za osobę współpracującą w całości finansuje i opłaca przedsiębiorca. Osoba współpracująca nie ponosi z tego tytułu kosztów.
 • Zapłacone składki ZUS za osobę  współpracującą są odliczane u przedsiębiorcy – w następujący sposób:

Składki społeczne – od dochodu

Składka zdrowotna – od podatku

Fundusz pracy – koszt działalności.

Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie małżonka jest kosztem działalności.

Osoba współpracująca a ZUS:

 • Umowa o pracę – składki ZUS należy opłacać w pełnym wymiarze jak za przedsiębiorcę – kwota wynagrodzenia nie wpływa na wysokość składek. 
 • Umowa zlecenie – składki ZUS należy opłacać jak przy umowach zlecenie z  innymi zleceniobiorcami – wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia.
 • Umowa o dzieło – jest wiele interpretacji w tej kwestii, jednak z mojego doświadczenia wynika, że od takiej umowy w przypadku osoby współpracującej, opłaca się składki ZUS w pełnym wymiarze jak za przedsiębiorcę.
 • Nieodpłatnie – składki ZUS należy opłacać w pełnym wymiarze jak za przedsiębiorcę.

* Jeśli małżonek jest zatrudniony w innej firmie i osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie – podlega jedynie  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Osoba współpracująca a podatek dochodowy :

 • Umowa o pracę – należy odprowadzić podatek według skali podatkowej – wysokość podatku zależy od wysokości wynagrodzenia.
 • Umowa zlecenie – należy odprowadzić podatek według skali podatkowej –wysokość podatku zależy od wysokości wynagrodzenia.
 • Umowa o dzieło – należy odprowadzić podatek według skali podatkowej – wysokość zależy od wynagrodzenia.
 • Nieodpłatnie – nie powstaje podatek ani u osoby współpracującej ani po stronie przedsiębiorcy.

Podsumowując:

Korzystając z pomocy członków rodziny pamiętaj o obowiązkach jakie na Tobie ciążą. 

Zobowiązany jesteś odprowadzać składki do ZUS oraz sporządzać co miesiąc deklarację

ZUS DRA i ZUS RCA.

W przypadku zatrudnienia na umowę (o pracę, zlecenie, dzieło) – musisz odprowadzać podatek od wynagrodzenia, tak jak w przypadku pracownika.

Na koniec roku należy sporządzić i wysłać  PIT 11 i 4R.

Previous Post
Newer Post