Podróż służbowa przedsiębiorcy – rozliczenie diet.

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może spotkać się z licznymi podróżami.
Takie wyjazdy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w firmie.
Dodatkowo ma prawo nie tylko do uwzględnienia poniesionych kosztów, ale również do rozliczenia diet.

Pamiętaj, że:

 • Musisz posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające odbytą podróż np. fakturę za hotel, fakturę za paliwo czy fakturę za bilety lotnicze.
 • Podróż musi być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Podróż musi służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.
 • Wysokość diety musi mieścić się w granicach limitu określonego w przepisach.
 • Diety oblicza się za czas od momentu przekroczenia progu domu od wyjścia do powrotu.


  Rozróżniamy dwa rodzaje podróży służbowej:

  Podróż krajowa:

 • Pełna dieta wynosi 30 zł.


  Gdy podróż trwa krócej niż dobę:

 • Mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje.
 • Od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety.
 • Ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.


  Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • Do 8 godzin – przysługuje 50% diety.
 • Ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

   

  Przykład:
  Podróż służbowa krajowa
  Wyjazd: 23.09.2019 godzina 10:00
  Powrót: 26.09.2019 godzina 23:00

  Czas trwania: 3 dni/13 godzin
  Wysokość należnej diety: 120 PLN (4 pełne diety x 30 zł).
  Oszczędność na podatku – zakładając, że przedsiębiorca wybrał podatek liniowy (19%).
  120 x 19% = 23 zł – tyle mniej zapłacisz podatku dochodowego w miesiącu rozliczenia podróży służbowej.

  Podróż zagraniczna:
  Kwota diety uzależniona jest od kraju, do którego się udajesz.
  Poniżej tabela z przykładowymi wartościami.
  Pełen katalog diet znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. lub: http://bob.uw.edu.pl/diety_zagraniczne/

   

  KrajWysokość diety
  Czechy41 EUR
  Niemcy49 EUR
  USA59 USD
  Wielka Brytania35 GBP
  Włochy48 EUR
 • Do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety.
 • Ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety.
 • Ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.


  Przykład:

  Podróż służbowa zagraniczna
  Kraj: USA
  Wyjazd: 23.09.2019 godzina 10:00
  Powrót: 26.09.2019 godzina 23:00
  Czas trwania: 3 dni/13 godzin
  Wysokość należnej diety: 236 USD (4 pełne diety x 59 USD).
  Wartość diety po przeliczeniu na złotówki.
  Kurs dolara (dzień poprzedzający dzień rozliczenia delegacji) 3,8900 zł.
  236 x 3,8900 = 918,04 zł – kwota diety zaliczona w koszty.
  Oszczędność na podatku – zakładając, że przedsiębiorca wybrał podatek liniowy (19%).
  918,04 x 19% = 174 zł – tyle mniej zapłacisz podatku dochodowego dochodowy w miesiącu rozliczenia podróży służbowej.

  ! Pamiętaj, wszystkie koszty wyrażone w walucie obcej, musisz przeliczyć według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawianie dokumentu.

  Przykładowe wydatki związane z podróżą służbową:

 • Noclegi
 • Paliwo
 • Przejazdy autostradą
 • Parkowanie
 • Bilety za przejazdy
 • Bilety komunikacji miejskiej
 • Taksówki


  WAŻNE !!!

  Wydatki (nawet te udokumentowane fakturą) na wyżywienie przedsiębiorcy przebywającego w podróży służbowej nie będą kosztem działalności.
  Dieta określa limit na pokrycie kosztów wyżywienia.

  Nie zapomnij sporządzić dokumentu.
  Podstawą do rozliczenia diet z tytułu podróży służbowych jest samodzielne sporządzenie rozliczenia delegacji.

  Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Cel podróży
 • Nazwę miejscowości/kraju – do którego odbyła się podróż
 • Datę i godzinę wyjazdu oraz powrotu
 • Wartość przysługujących diet


  Nie ustalono oficjalnego druku rozliczenia delegacji.

  Korzystaj z możliwości rozliczenia diet, jest to dodatkowy koszt, który zmniejszy Twój podatek do zapłaty.

Previous Post
Newer Post