Koszty nauki w jednoosobowej działalności gospodarczej

Do kosztów działalności, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć te wydatki, które mają wpływ na osiągnięcie przychodu.
Dlatego warto zastanowić się, czy koszty poniesione na edukację są związane z prowadzoną firmą i tym samym zaoszczędzić na podatku.

Koszty edukacji:
● Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe…
● Kursy
● Szkolenia
● Wykłady
● Literatura
● Prasa branżowa
● Nauka języków obcych


Czynniki decydujące o możliwości wprowadzenia kosztów poniesionych na edukację do działalności gospodarczej:
● Koszty mają odzwierciedlenie w osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.
● Wydatek jest związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prowadzenia działalności.


Oprócz wydatków poniesionych na studia i edukację do kosztów możesz zaliczyć:
● Koszty noclegu (np. hotel, kwatera, wynajmowane mieszkanie).
● Koszty dojazdu (np. PKP, PKS, samochód).
● Koszty materiałów dydaktycznych (np. książki, notatniki, artykuły papiernicze).


Przykład:
Miesięczne czesne: 700 zł
Noclegi i dojazdy miesięcznie: 550 zł
Materiały edukacyjne miesięcznie: 50 zł

Do kosztów zaliczamy:
700 + 550 + 50 = 1300 zł * 19% (podatek liniowy) = 247 zł
247 zł – miesięczna oszczędność na podatku dochodowym
8 miesięcy * 249 zł = 1976 zł – roczna oszczędność.

Previous Post
Newer Post