Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 000 zł.

Informacje podstawowe:

 • Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe).
 • Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba płacić zawsze w pełnej wysokości.
 • Maksymalny limit wynosi: 120 000 zł przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku kalendarzowym.
 • Jeśli prowadziłeś działalność krócej, musisz zastosować proporcję do obliczenia składki.
 • Niższe składki możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy                     kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto MOŻE skorzystać:

 • Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Wspólnicy spółek cywilnych.
 • Przedsiębiorca, który w trakcie roku zakończył 24 miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek.

Kto NIE skorzysta:

 • Przedsiębiorca rozliczający się na karcie podatkowej i korzystający ze zwolnienia od podatku VAT.
 • Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności                         (np. jako wspólnik spółki jawnej).
 • Przedsiębiorca, który wykonuje lub wykonywał (w bieżącym lub w poprzednim roku) czynności na rzecz       byłego pracodawcy w tym samym zakresie co umowa o pracę.
 • Przedsiębiorca, który może skorzystać opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Nie skorzystasz również z „małego ZUS PLUS”, jeśli w poprzednim roku równocześnie prowadziłeś             inną działalność jako:
 1. twórca, artysta
 2. osoba wykonująca wolny zawód
 3. wspólnik spółki jawnej, komandytowej,
 4. partnerskiej albo jednoosobowej
 5. spółki z o.o.
 6. prowadziłeś publiczną lub niepubliczną
 7. szkołę, inną formę wychowania
 8. przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Uwaga!

Nie możesz skorzystać z „małego ZUS PLUS” w pierwszym roku prowadzenia działalności – ponieważ warunkiem opłacania niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w roku poprzednim.

Ważne!

Jeśli zaczniesz spełniać warunki pozwalające na skorzystanie z Małego ZUS Plus po styczniu 2023 roku (na przykład gdy skończy się okres opłacania preferencyjnych składek), to w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym je spełnisz, przekaż do ZUS dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się                       od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności                   gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności              na rzecz byłego pracodawcy) albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się                       od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu             zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia                         rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą               przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
Previous Post
Newer Post