Ulga na Start

Informacje podstawowe:

 • Ulga na start została opisana w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Czas trwania ulgi to 6 pełnych miesięcy (jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą                                     po pierwszym dniu miesiąca, wtedy możesz wydłużyć czas ulgi nawet do 7 miesięcy).

Z ulgi skorzystać może:

 • Osoba otwierająca pierwszą jednoosobową działalność.
 • Wspólnicy spółek cywilnych.
 • Osoba, która otwiera swoją kolejną działalność, po upływie co najmniej 60 miesięcy                                       od zamknięcia poprzedniej.

 Nie skorzysta:

 • Przedsiębiorca, który wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie                     co umowa o pracę.
 • Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Pamiętaj!

 • Ulga na Start dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność, nie dotyczy Twoich pracowników oraz osób       współpracujących.
 • Ulga dotyczy tylko składki społecznej.
 • Przedsiębiorca będzie zobowiązany nadal opłacać składkę zdrowotną.
 • Jeśli skorzystasz z ulgi, nie masz w tym okresie prawa do świadczeń wynikających z opłacania składki         społecznej np. nie dostaniesz zasiłku chorobowego, nie odkładasz na emeryturę.
 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę i równocześnie prowadzące działalność                                               gospodarczą, będą musiały opłacać z działalności składkę zdrowotną.

Uwaga:

 • Uga dotyczy tylko składki społecznej.
 • Po upływie 6 pełnych miesięcy, będziesz mógł skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczenia społecznego.

 

Previous Post
Newer Post